Σώματα κειμένων

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Ως σώμα κειμένων (corpus, πληθ. corpora) ορίζεται ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο κειμένων, το οποίο χρησιμοποιείται ως δείγμα με αντικείμενο τη γλωσσολογική ανάλυση. Τα σώματα κειμένων παρέχουν στους γλωσσολόγους τη δυνατότητα για επιστημονικές παρατηρήσεις σχετικά με τη συχνότητα χρήσεως ενός τύπου, το συμφραστικό περιβάλλον του, καθώς και -στη διαχρονική γλωσσολογική ανάλυση- σχετικά με την πρώτη εμφάνιση ή σημασία ενός τύπου και τις μετέπειτα αλλαγές του. Η έκταση ενός σώματος ποικίλλει ανάλογα με τις πηγές και τον σκοπό για τον οποίο έχει παραχθεί: υπάρχουν σώματα κειμένων που καλύπτουν ολόκληρες γραμματειακές περιόδους (όπως την Αρχαία Ελληνική και Λατινική γραμματεία) και άλλα, πιο περιορισμένα, που επιχειρούν να αποδώσουν στοιχεία τού προφορικού λόγου ή κοινωνιολέκτους. Ειδικά σώματα κειμένων αντλούν επιλεκτικά στοιχεία από έντυπο ή προφορικό λόγο, με σκοπό τη μελέτη ορισμένης γλωσσικής λειτουργίας. Υπάρχουν τα εξής ηλεκτρονικά σώματα κειμένων:
1. Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ 
2.  Το σώμα κειμένων του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ):  http://hnc.ilsp.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
3.  Εκτός από το σώμα κειμένων της Πύλης, είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο ένα πολύ πιο ευρύ σώμα κειμένων, το οποίο μάλιστα ενημερώνεται συνεχώς, δημιουργία των Πανεπιστημίων Αθήνας και Κύπρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας Δ. Γούτσο. Ελεύθερη πρόσβαση με δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα: www.sek.edu.gr
4. Η ψηφιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
http://invenio.lib.auth.gr/  περιλαμβάνει περίπου 125.000 τεκμήρια που κατανέμονται στις εξής συλλογές:
Ιδρυματικό Καταθετήριο (IKEE)
Αρχειακές Συλλογές ΑΠΘ
Αρχαιολογικά γεγονότα στον Ελ. Τύπο (1832-1932)
Συλλογή Μακεδονία
Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές
Άρθρα (36,521)
Φωτογραφικό Αρχείο Τέχνης (18ος-20ος αι.)
Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου «Ο Κυριακίδης».

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger