Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ψηφιακή έκδοση των εγχειριδίων της σειράς «Αρχαιογνωσία-Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», που εκπονήθηκε με συντονιστή τον Δ.Ν. Μαρωνίτη υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Πρόκειται για διαταξικά εγχειρίδια που καλύπτουν σημαντικά κενά της σχολικής αρχαιογνωσίας, ενώ συγχρόνως προτείνουν την ανανέωσή της ως προς την ύλη, τη μέθοδο και τη χρήση της.

Τα εγειρίδια θα τα βρείτε εδώ.

Α) Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των Liddell & Scott και Β) Liddell & Scott Κωνσταντινίδου

Α) Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνιικής Γλώσσας των Liddell & Scott

Ψηφιακή έκδοση σε βάση δεδομένων του Ενδιάμεσου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (An Intermediate Greek-English Lexicon, 1889) των Henry George Liddell & Robert Scott, όπως κυκλοφόρησε εκσυγχρονισμένο σε νεοελληνική μετάφραση το 2007 από τις εκδόσεις «Πελεκάνος» με τον τίτλο Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης. Οι δυνατότητες αναζήτησης μετατρέπουν το σπουδαίο αυτό έργο σε εύχρηστο εργαλείο για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

  - Το Λεξικό θα το βρείτε εδώΒ) Λεξικό Liddell & Scott Κωνσταντινίδου

- Το Λεξικό θα το βρείτε εδώ.

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), με ημερομηνία 7-5-2014

Οδηγίες γαι την αξιολόγηση μαθητών Α ΕΠΑΛ

Τροποποίηση & συμπλήρωση του Π.Δ. 60/2006-Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου (ΠΔ 68_ΦΕΚ 110_2014)

Μνημοσύνη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014


Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη προσφέρει ένα πανόραμα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από την αρχαϊκή εποχή έως και τα ύστερα ελληνορωμαϊκά χρόνια. Περιλαμβάνει αντιπροσω­πευ­τικά έργα από όλα τα γένη και είδη του αρχαίου ελληνικού λόγου τόσο στο πρωτότυπο όσο και σε δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων είτε σε μεμονωμένα κείμενα είτε σε ομάδες κειμένων ανά συγγραφέα ή γένος-είδος λόγου είτε στο σύνολο των κειμένων που περιλαμβάνονται.

Νοητική και εννοιολογική χαρτογράφηση

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Ο νοητικός χάρτης ή καλύτερα νοητική χαρτογράφηση (mind mapping) είναι μια τεχνική εικονικής αποτύπωσης μιας κεντρικής ιδέας/έννοιας γύρω από την οπoία συνδέονται διάφορες κύριες ιδέες και σχετικές έννοιες σχηματίζοντας ένα αστέρι. Επινοήθηκε από τον Tony Byzan (1970).

Ο εννοιολογικός χάρτης ή εννοιολογική χαρτογράφηση (consept mapping).Επινοήθηκε από τον Novak ( περίπου στα μέσα 1960) και σχετίζεται με την αναπαράσταση διαφόρων εννοιών και με τις μεταξύ τους σχέσεις (με κόμβους και συνδέσεις), αντιπροσωπεύοντας γνωστικές δομές που οι άνθρωποι κατασκευάζουν στο μυαλό τους. Συνήθως απεικονίζεται με ένα δίκτυο ή παρουσιάζει ιεραρχικά τις έννοιες ή με μορφή διαγράμματος ροής. 
Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι ο νοητικός χάρτης αναφέρεται σε μία έννοια/ιδέα, ενώ ο εννοιολογικός σε περισσότερες.

Και οι δύο χάρτες βοηθούν τους μαθητές να: 
- σχεδιάσουν 
- αναλύσουν τη σκέψη τους 
- επεξεργαστούν πληροφορίες 
- οργανώσουν τις ιδέες τους 
- δουν σχέσεις και να κάνουν συνδέσεις 
- συγκρίνουν 
- σκεφτούν δημιουργικά 
- ενισχύσουν τη μάθηση 
- έχουν μία συνολική εικόνα της προόδου 
- αναγνωρίζουν παρερμηνείες και λάθος συνδέσεις 
- αναπτύξουν κριτική και λογική σκέψη


Πλεονεκτήματα σε σχέση με το γραμμικό τρόπο σημειώσεων: 
- Σχεδιάζονται ταχύτερα, έχουν οπτική ποιότητα, απομνημονεύονται εύκολα. 
- Περίληψη μεγάλων κειμένων (βελτιώνοντας την αφαιρετική μας σκέψη). 
- Καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και λιγότερο χρόνο (γράψε-σβήσε). 
- Οργανώνουμε τις ιδέες μας. 
- Κρατούμε σημειώσεις. 
- Μπορούν να αφαρμοστούν σε πολλά στάδια του μαθήματος και από το δάσκαλο και από τους μαθητές. 
- Βοηθούν τους μαθητές για μελέτη στο σπίτι. 
- Διευκολύνουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 
- Βρίσκουν εφαρμογή σε ομαδικές εργασίες. 
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολικοί οργανωτές.

Οι εννοιολογικοί και νοητικοί χάρτες μπορούν να δοθούν έτοιμοι από το δάσκαλο στους μαθητές (π.χ. προκαταβολικός οργανωτής) ή να συμπληρωθούν κάποιες έννοιες ή σχέσεις (π.χ. στην αξιολόγηση, εργασία) ή να ζητηθεί να κατασκευαστούν από τους μαθητές (το ιδανικότερο), αφού προηγουμένως θα έχουν καθοδηγηθεί αρκετές φορές από το δάσκαλο.

Εργαλεία για εννοιολογική χαρτογράφηση θα βρείτε εδώ και εδώ.

Ένα απλό εργαλείο για την κατασκευή εννοιολογικών και νοητικών χαρτών είναι το Diagram Designer. Το κατεβάζουμε από εδώ.
Ένας διαδικτυακός εύχρηστος νοητικός χάρτης είναι το mapmyself. Χρειάζεται να γραφτείτε (έχει και premium). Πατήστε εδώ
 
Το http://creately.com/ είναι ένα web 2.0 εργαλείο που δημιουργήθηκε το 2009. Δημιουργούμε έναν δωρεάν λογαριασμό και αντικρίζουμε μπροστά μας ένα πλήρες on-line πρόγραμμα δημιουργίας κάθε είδους διαγράμματος. Υποστηρίζονται τα πάντα, ενώ το site διαθέτει μία μεγάλη συλλογή από έτοιμα σχήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

Στην τελική ευθεία για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ (ΤΘΕΔΔ)

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Στην ανάρτηση αυτή θα βρείτε κάποοια χρήσιμα στοιχεία (έγγραφα, εγκύκλιοι, προδιαγραφές-οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων) αναφορικά με τις εξετάσεις και την Τράπεζα Θεμάτων των μαθημάτων των εξής τάξεων: 1) Α τάξη Ημερησίου & Α, Β Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και 2) Α τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ.

Εξεταστέα ύλη Α τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), πατήστε εδώ.
Εξεταστέα ύλη Α τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ.

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, πατήστε εδώ.

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Νέα Ελληνική Γλώσσα Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου - Α τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ.

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Ιστορία Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου - Α τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου - Α τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ

Προσθήκη-Τροπολογία αναφορικά με τις εξετάσεις και την Τράπεζα Θεμάτων, πατήστε εδώ.

Μορφωτικά - Εκπαιδευτικά παιχνίδια από τη Lexigram

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Λεξικά παντός είδους...

ΔΩΡΕΑΝ ΛΕΞΙΚΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ LEXIGRAM 

Lexigram ναπτύσσει λεξικ γι τν νέα κα ρχαία λληνικ Γλσσα, τ ποα ς τώρα διέθετε σ κπαιδευτικος κα μαθητς στν λλάδα κα πλέον παρέχονται ντελς δωρεν μέσω διαδικτύου. Σ συνεργασία μ τν ργανισμ γι τν Διάδοση τς λληνικς Γλώσσας πεκτείνεται τώρα πηρεσία ατ κα πρς τος λληνες το ξωτερικο.

Πατώντας στος παρακάτω συνδέσμους βλέπετε ζωνταν τ λεξικά:
Εκονογραφημένο ρμηνευτικ κα λληνοαγγλικ λεξικ γι τ δημοτικό http://www.lexigram.gr/lex/gren/
Λεξικ τυμολογίας κα μορρίζων (λέξεις πο νήκουν στν δια οκογένεια): Περιλαμβάνει λες τς λέξεις πο νήκουν στν δια οκογένεια π τν ρχαία λληνικ μέχρι σήμερα, καθς πίσης κα πλήρη τυμολογικ νάλυση πο βοηθ στν κατανόηση τς γλώσσας. http://www.lexigram.gr/lex/omor/
Συνώνυμα κα γνωμικά: μεγαλύτερη συλλογ συνωνύμων-ντιθέτων-γνωμικν-παροιμιν τς λληνικς, ταξινομημένη σ 1500 θεματικ-ννοιολογικ πεδία.  http://www.lexigram.gr/lex/enni/#Hist0
Κλιτικ - ρθογραφικ λεξικ τς ρχαίας: ναγνώριση, κλίση κα γραμματικ θεωρία ποιασδήποτε λέξης.  http://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist0
Κλιτικ - ρθογραφικ λεξικ τς Νέας κα λόγιας: ναγνώριση, κλίση κα γραμματικ θεωρία ποιασδήποτε λέξης. http://www.lexigram.gr/lex/newg/#Hist0

Τ δρύματα Σταρος Νιάρχος κα Χρήστου Λαμπράκη, κτιμώντας τ λεξικά, βοήθησαν στν προβολή τους. Μ τν π' ριθ. 1379/31-10-2003 πόφαση το Γενικο Γραμματέα το πουργείου Παιδείας τς λλάδας γινε διανομ τς λληνομάθειας (κπαιδευτικ λογισμικ γι τν γλσσα) σ λα τ σχολεα τς Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης.
Lexigram προσφέρει πλέον ντελς δωρεν τ λεξικ κα τ λογισμικά της γι τν νέα κα ρχαία λληνικ Γλσσα γι τος μαθητς κα κπαιδευτικος λων τν βαθμίδων κα λους τος λληνες στν λλάδα κα στ ξωτερικό. σύνδεση εναι πολ πλ κα γίνεται στ http://www.lexigram.gr/ μ κλκ στ γγραφ Χρηστν κα μπορετε, ν θέλετε, ν βάλετε κα σύνδεσμο στν στότοπό σας.
Τ κοιν χαρακτηριστικ τν λογισμικν, πο τ κάνει μοναδικά, εναι τι διαθέτουν πολλ κα τεράστια λεξικ τς νέας κα τς ρχαίας λληνικς (κλιτικά, ρθογραφικά, ρμηνευτικά, συνωνύμων – ντιθέτων, μορρίζων). Τ προγράμματα χρησιμοποιον τ λεξικ ατ γι ν μπορετε:
- Ν χετε πάντηση σ ποιαδήποτε γλωσσικ πορία.  
- Ν λύνετε μ εχάριστο κα διαδραστικ (διαλογικό) τρόπο τς σχολικς σκήσεις λλ κα ποιαδήποτε λλη, φο κάνοντας μόνο κλκ μπορετε κα σες ν δημιουργετε κα ν λύνετε πειρες σκήσεις γραμματικς, μορρίζων κα συντακτικο (συντακτικο μόνο γι τν ρχαία).

Δετε τα ζωντανά:
Θησαυρς (Πολυλεξικό)
http://www.lexigram.gr/products/08_thisavros.htm

ρχαιογνωσία Γυμνασίου - ρχαιογνωσία Λυκείου (ρχαία λληνικά)
http://www.lexigram.gr/products/01_archaeognosia_gym.htm

λληνομάθεια Δημοτικο
http://www.lexigram.gr/products/02_ellinomatheia_dim.htm

λληνομάθεια Plus
http://www.lexigram.gr/products/07_ellinomatheia_plus.htm


νεργοποίησή τους κα περιόριστη χρήση τους εναι ντελς δωρεν κα γίνεται π τ www.lexigram.gr  -> γγραφή.

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger