Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ψηφιακή έκδοση των εγχειριδίων της σειράς «Αρχαιογνωσία-Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», που εκπονήθηκε με συντονιστή τον Δ.Ν. Μαρωνίτη υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Πρόκειται για διαταξικά εγχειρίδια που καλύπτουν σημαντικά κενά της σχολικής αρχαιογνωσίας, ενώ συγχρόνως προτείνουν την ανανέωσή της ως προς την ύλη, τη μέθοδο και τη χρήση της.

Τα εγειρίδια θα τα βρείτε εδώ.

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger