Α) Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των Liddell & Scott και Β) Liddell & Scott Κωνσταντινίδου

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Α) Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνιικής Γλώσσας των Liddell & Scott

Ψηφιακή έκδοση σε βάση δεδομένων του Ενδιάμεσου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (An Intermediate Greek-English Lexicon, 1889) των Henry George Liddell & Robert Scott, όπως κυκλοφόρησε εκσυγχρονισμένο σε νεοελληνική μετάφραση το 2007 από τις εκδόσεις «Πελεκάνος» με τον τίτλο Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης. Οι δυνατότητες αναζήτησης μετατρέπουν το σπουδαίο αυτό έργο σε εύχρηστο εργαλείο για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

  - Το Λεξικό θα το βρείτε εδώΒ) Λεξικό Liddell & Scott Κωνσταντινίδου

- Το Λεξικό θα το βρείτε εδώ.

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger