Στην τελική ευθεία για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ (ΤΘΕΔΔ)

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Στην ανάρτηση αυτή θα βρείτε κάποοια χρήσιμα στοιχεία (έγγραφα, εγκύκλιοι, προδιαγραφές-οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων) αναφορικά με τις εξετάσεις και την Τράπεζα Θεμάτων των μαθημάτων των εξής τάξεων: 1) Α τάξη Ημερησίου & Α, Β Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και 2) Α τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ.

Εξεταστέα ύλη Α τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), πατήστε εδώ.
Εξεταστέα ύλη Α τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ.

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, πατήστε εδώ.

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Νέα Ελληνική Γλώσσα Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου - Α τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ.

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Ιστορία Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου - Α τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ

Προδιαγραφές-Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α τάξη Ημερησίου και Α, Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου - Α τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ

Προσθήκη-Τροπολογία αναφορικά με τις εξετάσεις και την Τράπεζα Θεμάτων, πατήστε εδώ.

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger