Ψηφιακό corpus κείμενων νεοελληνικής ποίησης (Κάλβος, Σολωμός, Βαλαωρίτης, Βάρναλης, Παλαμάς, Καρυωτάκης, Καβάφης, Σεφέρης, Σαχτούρης, Αναγνωστάκης)

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Στο ψηφιακό περιβάλλον της Ανεμόσκαλας (http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/c...), με το ποιητικό έργο σημαντικών Νεοελλήνων ποιητών του 19ου και 20ού αιώνα, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο ανάγνωσης των ποιημάτων αλλά και σύνθετης αναζήτησης με ειδικά κριτήρια (απαντώντας λόγου χάρη στο ερώτημα σε ποιους αφιέρωσε ποιήματά του ο Κ. Παλαμάς, ποιο είναι το πιο συχνό ιστορικό κύριο όνομα στο έργου του, ποιες οι λέξεις-άπαξ που συνθέτει κ.ά.), αλλά και συνδυαστικής/συγκριτικής αναζήτησης·έτσι είναι δυνατόν να ανιχνευθούν είτε ευθείες διακειμενικές αναφορές είτε κοινά μοτίβα και άλλου είδους ποιητικές συνομιλίες. Ήδη στη σχετική βάση δεδομένων έχουν ενταχθεί έργα του Ανδρέα Κάλβου, του Κώστα Καρυωτάκη, του Κώστα Βάρναλη, του Κ. Π. Καβάφη, του Γιώργου Σεφέρη, του Μίλτου Σαχτούρη και του Μανόλη Αναγνωστάκη, ενώ άμεσα θα ενταχθεί το ελληνόγλωσσο έργο του Σολωμού. Καθώς το 2013 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από τον θάνατο του ποιητή Κωστή Παλαμά και από 1 Ιανουαρίου 2014 το δημοσιευμένο από τον ίδιο έργο του γίνεται κοινό κτήμα (public domain), από τις 27 Φεβρουαρίου 2014, επέτειο του θανάτου του, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ξεκινά τη σταδιακή ανάρτηση του σώματος κειμένων των ποιημάτων του σε περιβάλλον συμφραστικού πίνακα λέξεων, σε εκ νέου επιμελημένη και εκσυγχρονισμένη ψηφιακή έκδοση στο περιβάλλον της Ανεμόσκαλας, μαζί με καταλόγους λέξεων, χρονολόγιο και πολυμεσικό εργοβιογραφικό.

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger