Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011


View more presentations from Metaxoula

Η παρουσίαση αυτή έγινε στο πλαίσιο της "Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών" στο ΠΕΚ Πάτρας (10-9-2011). 

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger