ΝΟΜΟΣ 4186/2013 / Φ.Ε.Κ - 193 Α/17-9-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4186-2013 (Α 193) για το Νέο Λύκειο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δεν αφορά μόνο την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και την Τριτοβάθμια.

Για να διαβάσετε τον νόμο, πατήστε εδώ

Διαβάστε περισσότερα: Τα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχουν αποκωδικοποιημένες πληροφορίες βασικών διατάξεων του Ν.4186, όσον αφορά τη λειτουργία των Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών) που άρχισε να εφαρμόζεται από το φετινό σχ. έτος 2013-14  στην Α΄ τάξη. Επίσης πληροφορίες για τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (ΣΕΚ, ΙΕΚ). [Πηγή: http://dide.arg.sch.gr/?p=4995].
Συνημμένα αρχεία (για να τα δείτε, πατήστε επάνω): 
Νέο Λύκειο Γενικό

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger