Σύννεφο λέξεων (word cloud) ή Σύννεφο ετικετών (tag cloud)

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013


Όταν λέμε «σύννεφο λέξεων» (word cloud) ή «σύννεφο ετικετών» (tag cloud) εννοούμε μια «εικόνα» με όλες τις λέξεις κάποιου κειμένου, κάποιας ιστοσελίδας ή όλες τις ετικέτες. Το χαρακτηριστικό είναι, πως το μέγεθος κάθε λέξης στο σύννεφο εξαρτάται από τον αριθμό εμφάνισης της λέξης αυτής  στην αρχική πηγή. Έτσι οι λέξεις που περιέχονται πολλές φορές εμφανίζονται μεγάλες  και στη συνέχεια οι υπόλοιπες όλο και πιο μικρές.

Η εφαρμογή αναγνωρίζει και δεν περιλαμβάνει όσες λέξεις δε “θεωρεί” τόσο ουσιώδεις, "προσεγγίζοντας" το κείμενο μόνο ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να παραληφθούν λέξεις που εμείς θεωρούμε πως πρέπει να μετρηθούν ή το αντίστροφο. Αυτό αντιμετωπίζεται εύκολα με την αφαίρεση όσων λέξεων δεν επιθυμούμε να συμπεριληφθούν στο τελικό αποτέλεσμα ή την αποεπιλογή της ρύθμισης που απομακρύνει λέξεις σύμφωνα με τη λογική του προγράμματος.

Με μια ματιά μπορούμε να δούμε επομένως την κύρια ιδέα, το θέμα της σελίδας. Ή αν πρόκειται για εργασίες μαθητών μας, επιπλέον μπορούμε να δούμε ποιες λέξεις χρησιμοποιούν πιο πολύ. Ή μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποιο κείμενο για να παρουσιάσουμε τις ιδέες που θέλουμε. Αυτή η οπτικοποίηση της συχνότητας εμφάνισης κάποιας λέξης μας δίνει εύκολα και ευχάριστα πληροφορίες που δύσκολα θα παίρναμε τόσο γρήγορα με άλλον τρόπο ανάλυσης.

Άλλες ιδέες για τη δημιουργική αξιοποίηση των συννεφόλεξων, πατήστε εδώ 
Δείτε  αναλυτικά για το σύννεφο λέξεων. Πατήστε τη διπλανή  φράση: Φτιάξτε το δικό σας σύννεφο λέξεων με το Wordle

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger