Τι ισχύει για το ωράριο των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013«Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 του νόμου 1566/1985 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη».
Ακόμη  θυμίζουμε πως «εκπαιδευτικός που συμπληρώνει είτε το ωράριο διδασκαλίας και δεν του έχει ανατεθεί άλλο συγκεκριμένο έργο είτε το ωράριο εργασίας είτε την υπερωριακή απασχόληση, δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο, ούτε και χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη για την αποχώρηση του.
Το  άρθρο 14 παρ 20 του ίδιου νόμου προεκτείνει την αρχική για την Πρωτοβάθμια ισχύ του άρθρου 13 παρ.8 και  στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο νόμος1566/1985 που αφορά  στο ωράριο των εκπαιδευτικών υπερισχύει  απολύτως απέναντι σε οποιαδήποτε εγκύκλιο. Θυμίζουμε ακόμη πως δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει συνάδελφο να αντικαταστήσει στα διδακτικά του καθήκοντα απόντα συνάδελφο.
Το ΔΣ της  Γ ΕΛΜΕ [Θεσσαλονίκης] ακόμη καλεί τον κλάδο σε επαγρύπνηση και υπενθυμίζει στους συναδέλφους-σες πως έχουν δικαίωμα και υποχρέωση με βάση και το πειθαρχικό δίκαιο  να ζητήσουν την σχετική γραπτή εντολή από τους προϊστάμενους τους, την οποία αυτοί έχουν υποχρέωση με βάση το νόμο να παραχωρήσουν.
Ο Πρόεδρος                                                    Ο  Γ. Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΘΗΡΑΣ                            ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΑΝΟΣ 
[Πηγή: alfavita]

 
Ἑλλάνιον φάος - by Templates para novo blogger